Phân loại tiếng gáy In
Viết bởi Administrator   
Chủ nhật, 20 Tháng 6 2010 14:06

1. Giọng gáy

Phân loại tiếng cu gáy tùy theo mỗi vùng có cách gọi khác nhau nhưng chung qui thì có ba loại Kim, đồng và thổ, có nơi phân loại là Son, đồng  và thổ. Trong mỗi loại lại chia ra các cung bậc khác nhau như trong thổ có thổ đồng, thố sấm... Chim gáy cũng như người, mấy ai có giọng nói giống nhau. Cu gáy cũng vậy giọng mỗi con mỗi khác nhau, không có giọng con nào giống con nào. Người chơi cu gáy có những sở thích khác nhau về giọng gáy nhưng chung qui thì hầu hết thường thích giọng đồng cao hoặc pha hay giọng thổ mà thôi. Giọng kim thì ít ai thích trừ khi nó quá hay. Để hình dung thế nào là các loại giọng gáy các bạn xem một video của bạn cafedilinh load trên you tube. Ở trong đó giọng son nếu đúng cách gọi của người miền trung thì là đồng thì có lẽ đúng hơn.

 

2. Cách gáy

Trong giọng gáy còn chia ra cách gáy, theo người ở miền turng thì chia ra 1 hậu, hai hậu , ba hậu... Thường thì cu gáy có con một hậu là nhiều (cúc cu cu...cu), kế tiếp là hai hậu (cúc cu cu...cu cu), có con không có hậu (có nơi gọi là trơn hay vô hậu- chỉ cúc cu cu), có con gáy ba hậu (cúc cu cu...cu cu cu), loại này có nhưng khá hiếm, còn giọng 4 hậu thì cho tới nay chưa ai nghe. Dưới đây là con cu gáy 3 hậu của bạn HangDL upload trên youtube. Còn ở miền Bác và nam có nơi chia theo bổ hai, bổ ba...

Dưới đây là cu gáy 1 hậu, cũng của bạn hoangDL upload lên

3. các chiêu thức:

a. Chiêu (hay gáy chiêu, gáy gọi): gáy khi chim ngoài (hay chim bổi) còn ở xa, cách gáy này chậm rãi, gáy đầy đủ có hậu đi kèm, tiếng gáy tuy chậm nhưng vang xa. Ví dụ: cúc cu cu...cu, cúc cu ...cu

b.Thúc: Khi chim bổi tới gần, tiếng gáy dồn dập không có hậu đi kèm, nếu chim gáy có hậu. Ví dụ: Cúc cu cu, cúc cu cu...

c. Gù: Khi chim bổi đã chung cây hoặc rất gần với chim mồi, khi gù ầu chim ngúc lên ngúc xuống, tốc độ nhanh hơn thúc rất nhiều, tiếng gù và cách gù có tính quyết định để chim bổi xong vào đánh và sập bẫy. Ví dụ: Cuc cuuuu, cuc cuuuu....

Lần cập nhật cuối lúc Chủ nhật, 20 Tháng 6 2010 14:56